UNIVERSAL + INTELIGENT 1kg

- BEZ PODLEWANIA!

Mieszanka traw zawierająca naturalne koloidy zwiększające 100 krotnie zawartość wody. UNIVERSAL + INTELIGENT

RENOVATION + UNIVERSAL
0,5 kg


- TRAWNIK ODPORNY NA MOCZ

Specjalna mieszanka traw z substancjami zabezpieczającymi przed szkodliwym działaniem moczu psa. nasiona traw

nasiona trawy cena nasiona traw cena regeneracja trawnika trawniki nasiona
zak�adanie trawnika z siewu


Przedstawiamy grupę traw Specjalnych.


UNIVERSAL + INTELIGENT- BEZ PODLEWANIA!

Mieszanka traw UNIVERSAL + INTELIGENT zawiera koloidy.

Specjalna technologia w produkcji mieszanek traw opracowana przez firmę Globalgrass. Technologia polega na tym, że do mieszanki traw dodawane są koloidy, substancje silnie absorbujące wodę. Woda jest pobierana z powietrza, rosy czy ewentualnie występujących opadów deszczu a następnie dostarczana nasionom, roślinom traw w okresie jej niedoboru. Koloidy żelowe (organiczne) są przyklejane bezpośrednio do nasion za pomocą specjalnego lepiszcza, koloidy mineralne są luźno wymieszane z nasionami traw. Koloidy mogą być aktywne kilka lat. Aktywność jest skracana w wypadku stosowania pestycydów czy nawozów, czy też wskutek szkodliwych zanieczyszczeń.

Wysiew:
Na odchwaszczonej i spulchnionej glebie wysiać mieszankę traw z koloidami. Teoretyczna ilość wysiewu wynosi 1 kg na 40-50m2. Przy takim wysiewie (rzadkim) może wystąpić zachwaszczenie trawnika i w konsekwencji konieczne będzie użycie herbicydu do odchwaszczania. Bezpieczniejszym i właściwym jest stosowanie wysiewu gęstego, tj. 1kg mieszanki na ok. 25m2. Uzyskujemy wtedy pełne zadarnienie już w pierwszym roku siewu i skuteczność koloidu przy siewie gęstym jest dużo większa.
Po wysiewie glebę uwałować. Nie podlewać! Po ok. 2-3 tygodniach następuje pojawienie się siewek traw. W przypadku mieszanki traw z koloidami optymalnym terminem zakładania trawnika jest wiosna (marzec, kwiecień, maj) oraz jesień (druga połowa sierpnia, wrzesień, pierwsza połowa października).

Opakowania:
- pudełka kartonowe: 1 kg
-worki: 5kg
trawnik po zimie

RENOVATION + UNIVERSAL- TRAWNIK ODPORNY NA MOCZ

Mieszanka traw wykonana w najnowszej technologii, specjalne substancje są przyklejone do nasion traw i w ten sposób przeniesione na powierzchnię przygotowanej ziemi do wysiewu.

Substancje te wchodzą w reakcje z ziemią i utrzymują się w cienkiej powierzchniowej warstwie przygotowanej do siewu ziemi.

Ta warstwa ziemi stanowi aktywną barierę dla moczu psa, dezaktywując jego niekorzystne działanie. Po przejściu przez tą aktywną warstwę do korzeni traw dociera zdezaktywowany mocz który nie stanowi zagrożenia, nie wywołuje placowego wypadania trawnika.

Ważne przy wysiewie tej mieszanki jest to aby nie mieszać z glębą nasion, należy wysiać i lekko uwałować tak aby substancje aktywne utrzymywały się na powierzchni ziemi.

Opakowania:
- pudełko kartonowe: 0,5 kg
trawnik sportowy

RENOVATION + MOSSKILLER !!!NOWOŚĆ! Pudełko 1 kg z wysiewnikiem!

Unikalna mieszanka nasion traw do renowacji trawnika. Polepsza ubarwienie trawnika na intensywny zielony kolor.

Opakowania:
- pudełka kartonowe: 0,5 kg, 1 kg
- worki papierowe: 3 kg
trawnik sportowy
Zachęcamy do zapoznania się również z grupą traw grupy Luxury. Oferujemy najwyższej jakości nasiona traw do zastosowań sportowo-rekreacyjnych i dekoracyjnych w dobrych cenach. Proponujemy także trawę pastewną o wysokiej wartości żywieniowej.